ელექტრული ველი E

მაისი 28, 2011 § დატოვე კომენტარი

სფერული სარკეები 1- გამოსახულების აგება ამოზნექილ სარკეში

აპრილი 12, 2011 § დატოვე კომენტარი

ოპტიკა 1 – სარკე, სინათლის არეკვლა

აპრილი 10, 2011 § %(count)s კომენტარი

ამ გაკვეთილში საკმაოდ მარტივად გასწავლით თუ რა არის არეკვლა, როგორ გამოისახება სხეული სქემატურად სარკეში. ეს გაკვეთლი საკმაოდ მარტივია თუმცა შეეჩვევით “ოპტიკურ” ტერმინებს, რაც შემდეგ გაკვეთილებში გამოგადგებათ  :)

ფიზიკის ” პრეტესტი ” -ის ამოხნები

აპრილი 2, 2011 § 67 Comments

გთავაზობთ ფიზიკის ამოცანების ამოხსნას, რომელიც დღეს ვნახე naec.ge-ზე და რომელიც 2011 წლის სკოლის საატესტატო გამოცდებისთვისაა.

მინდა გითხრათ რომ ყველა ამოცანა საკმაოდ მარტივია და მაქსიმალურ ქულას ყველა აიღებს 1 თვე რომ მაინც იმეცადინოს ამ ამოცანებზე.

თუმცა არ ვიცი აქ რამდენად კარგად დავწერ ახნებს, მაგრამ  ვეცდები ყველა ამოცანის ამოხნა ისეთი იყოს, რომ მსგავსი ამოცანების ამოხნაც კი შეძლოთ :)

მაშ ასე:

 • 35 კგ მასის ბიჭი ზის ველოსიპედზე, რომლის მასაა 5 კგ და მოძრაობს 2 მ/წმ სიჩქარით. რამდენი ჯოულით მეტია ბიჭის კინეტიკური ენერგია ველოსიპედის კინეტიკურ ენერგიაზე?

40 ჯ–ით

60 ჯ–ით

80 ჯ–ით

120 ჯ–ით

კინეტიკური ენერგია აქვს მოძრავ სხეულებს და გამოითვლება ფორმულით K=mvv/2 სადაც m არის მასა, v სიჩქარე.    (vv-ს ვწერ v კვადრატში-ს ნაცვლად)

K(ბიჭის)=(35) (2) (2) / 2 =70 ჯოული

K(ველოსიპედის)=(5) (2) (2) / 2 =10 ჯოული

ესე იგი 60 ჯოულით მეტია..

თუ ჩვენი სისტემა იქნებოდა ორივე ერთად მაშინ M მასა იქნებოდა 40 კგ ანუ ორივესი ერთად. და ორივეს კინეტიკური ენერგია K=(40)(2)(2)/2=80 ჯოული

 • ბავშვმა გაიარა 60 მ აღმოსავლეთის მიმართულებით, შემდეგ კი – 80 მ სამხრეთის მიმართულებით. ამ დროს ბავშვის  გადაადგილების მოდულია:

20 მ

70 მ

100 მ

140 მ

გადაადგილება ეს არის საბოლოო პოზიციას გამოკლებული საწყისი.

გადაადგილება ხდება სიბრტყეზე და ეს ბავშვი, არ ვიცით რატომ, მაგრამ ჯერ მიდის რაღაც მიმართულებით 60 მეტრს და შემდეგ მართობულად 80 მეტრს.

მთავარი იდეა სწორედ ესაა რომ გამოგვივა მართკუთხა სამკუთხედი სადაც კათეტებია 60 და 80 და გვაინტერესებს ჰიპოტენუზა. შემდეგ პითაგორას თეორემით გაიგებთ ჰიპოტენუზას და მიიღებთ 100-ს და თქვენ 2 ქულა უკვე გაქვთ ;)

 • რომელი ქვემოთმოყვანილი ნახაზი გადმოსცემს სწორად თავისუფლად ვარდნილი სხეულის დედამიწიდან სიმაღლის  დამოკიდებულებას მის V სიჩქარეზე?

1

2

3

კითხვაში მოცემული ნახაზები არ არის აქ, მაგრამ სწორი რაღაც ამდაგვარი იყო.

ანუ სიმაღლე იკლებს სიჩქარე იმატებს. სწორედ ეს ჩანს ამ hv გრაფიკზე. მსგავსი გრაფიკი იყო ოღონდ წრფივი და ის არასწორია, იმიტომ რომ დედამიწის F გრავიტაციული ძალა ააჩქარებს ამ ჩვენ სხეულს და სიჩქარე იზრდება ჩამოვარდნისას

 • ელექტრული დენი ეწოდება

დამუხტული ნაწილაკების ნებისმიერ მოძრაობას.

ნაწილაკების მიმართულ მოძრაობას.

მხოლოდ ელექტრონების მიმართულ მოძრაობას.

დამუხტული ნაწილაკების მიმართულ მოძრაობას.

 • მუშამ 60 კგ მასის ტვირთი 10 წთ–ში აიტანა 15 მ სიმაღლეზე. რა საშუალო სიმძლავრე განავითარა მუშამ ამ დროს?

1,5 ვტ

15 ვტ

150 ვტ

900 ვტ

სიმძლავრე გამოითვლება ფორმულით     P(power)=W/t სადაც t (time) არის დრო და W (work) მუშაობა. ასევე, უნდა იცოდეთ მუშაობა გამოითვლება ძალისა და გადაადგილების ნამრავლით W=(F)(d)

ახლა დავიწყოთ ამოხნსა. P-ს გამოსათვლელად დრო ვიცით W არა, ამიტომ გავიგოთ ჯერ W მუშაობა რას უდრის. მაგრამ არც F ძალა ვიცით თუმცა გეტყვით ეს არის იგივე წონა F=mg=(60)(9,8)=588 ნიუტონი

W=(588)(15)=8820 ჯოული

ეხლა P=8820/(10)(60)= 14,7 ვატი    ~   15 ვატი

 • სხეული გაათბეს  100ºC–ით. ტემპერატურის ნაზრდი კელვინებში არის:

-173 K

100 K

273 K

373 K

კელვინები  და ცელსიუსების დანაყოფები ერთი და იგივეა.

 • ორი ტოლი სიდიდის ელექტრული წინაღობა ერთხელ შეაერთეს მიმდევრობით, ხოლო მეორეჯერ – პარალელურად. რისი ტოლია Rმიმდ/Rპარ ფარდობა?

1/4

1/2

2

4

ვთქვათ ეს წინაღობები ტოლია 1-ის. მიმდევრობით შეერთებისას იკრიბება და არის 2. პარალელური შეერთებისას ნაწილდება ორივეზე და სრული R გამოდის 0,5.

2/0,5=4

 • ქვა აისროლეს ვერტიკალურად ზევით. როგორია   მისი აჩქარება ტრაექტორიის უმაღლეს წერტილში? (ჰაერის წინააღმდეგობა უგულებელყავით)

ნულის ტოლია

g/2, მიმართულია ქვევით

g, მიმართულია ქვევით

g, მიმართულია ზევით

დაიმახსოვრეთ, რომ დედამიწიდან ასვლა ჩასვლისას ყოველთვის მოქმედებს ყველაფერზე g=9,8 მ/წმ^2 აჩქარება და მიმართულია ქვევით, დედამიწის ცენტრისკენ.

ამ კითხვაში დამაბნეველია ის რომ უმაღლეს წერტილში ჩერდება სხეული და ყველა პირველ პასუხს შემოხაზავდა მაგრამ სიჩქარეს სწორედ ეს უარყოფითი აჩქარება ანულებს და შემდეგ ‘აუარყოფითებს’

 • თოკის გაჭიმვისას მაქსიმალური დაჭიმულობის ძალა, რომელზეც იგი ჯერ კიდევ არ წყდება,  არის 400ნ. თოკზე რიგრიგობით უმატებენ 4 კგ-იან საწონებს. მერამდენე საწონის ჩამოკიდების შემდეგ გაწყდება თოკი?

მე–10

მე–11

მე–100

101–ე

4 კგ ნივთს რომ კიდებენ თოკზე, ამ დროს ეს ნივთი ქვემოთ ექაჩება რაღაც F ძალით. მაგალითად 4 კგ ნივთი ექაჩება F=39,2 ნიუტონი ძალით.

ეს გამოვითვალე იქიდან რომ სხეულის წონა ტოლია მასის აჩქარებაზე ნამრავლის, ანუ ნიუტონის მეორე კანონი. F=ma სადაც a=g=9,8.

ესე იგი 4კგ მოქმედებს 39,2 ნიუტონით. ახლა უბრალოდ შემთხვევით გავამრავლოთ ეს 10-ზე და მივიებთ 392. ესე იგი, 10  4კგ-იანი საწონი მოქმედებს 392 ნიუტონი ძალით.

და მეთერთმეტეს თუ დავუმატებთ ეს ძალა გახდება 400-ზე მეტი ესე იგი თოკი ვეღარ გაუძლებს.

 • რომელია უფრო ინერტული?

100 კგ მასის მქონე მოჭიდავე, რომელიც წევს ტატამზე.<<<

75 კგ მასის სპრინტერი,  რომელიც გარბის  10 მ/წმ სიჩქარით.

60 კგ მასის მქონე ჭოკით მხტომელი, რომელიც გარბის 5 მ/წმ სიჩქარით.

60 კგ მასის მქონე სიგრძეზე მხტომელი, რომელიც გარბის 7,5 მ/წმ სიჩქარით.

საერთოდ, იცოდეთ რომ მასა არის ინერტულობის საზომი. რაც იმას ნიშნავს რომ რაც უფრო ნაკლები გაქვთ მასა ქარმა რო დაგიბეროთ უფრო ადვილად გადაგაგდებთ და იქნებით ნაკლებად ინერტული. მეტად ინერტული მეტი მასა.

მასა პროპორციულია ინერტულობის ასე რომ უფრო ინერტული პირველია, რადგან ყველაზე დიდი მასა აქვს. 60 კგ მასის 7.5 მ/წმ-ით მოძრავი კი ყველაზე ნაკლებად ინერტულია.

 • სხეულმა 15 ºC–ით გაცივებისას გასცა 900 ჯ სითბოს რაოდენობა. სითბოს რა რაოდენობას გასცემს ეს სხეული 45 ºC –ით გაცივებისას?

20 ჯ

60 ჯ

300 ჯ

2700 ჯ

ეს უბრალოდ მათემატიკაა.

15-ით გაცივებისას 900 ჯ სითბოს კარგავს.

მაშინ 30-ით გაცივებისას 900+900=1800 ჯ-ს დაკარგავს

და 45-ის შემთხვევაში 900+900+900=2700 ჯ

 • მოცემულია სამი სხეული. პირველის სიმკვრივეა 1,1 კგ/მ3, მეორის – 1,3 კგ/მ3, მესამის – 1,5 კგ/მ3 . რომელი მათგანი ჩაიძირება სითხეში, რომლის სიმკვრივეა 1,4 კგ/მ3?

არცერთი

მხოლოდ პირველი და მეორე

მხოლოდ  მესამე

სამივე

წყალში ჩაიძირება ის რომლის სიმკვრივეც მეტია წყლის სიმკვრივეზე.

თუ ტოლია გაჩერდება  იქ სადაც მოვათავსებთ.

და იტივტივებს თუ ნაკლებია.

 • რომელი ფორმულაა მცდარი დენის P სიმძლავრისათვის?

P=U^2/R

P=IU

P=I^2U

P=I^2R

აქ ეშმაკობა რითაც შეგიძლიათ გარტყმის ალბათობა გაზარდოთ ისაა რომ სწორი პასუხი მე-2 ან მე-3-ეა. იმიტომ რომ ერთდროულად სწორი I გამრავლებული U ზე და I კვადრატში გამრავლებული U-ზე ერთი და იგივე ფორმულა ვერ იქნება.

წარმატებებს გისურვებთ ;)

თერმული გაფართოება

მარტი 16, 2011 § დატოვე კომენტარი

ყველა ნივთიერება/ ყველა სხეული ფართოვდება როდესაც მისი ტემპერატურა იმატებს. ეს იმას ნიშნავს რომ როდესაც გავაცხელებთ, მაგალითად რკინის მავთულს 30 გრადუსით, მისი სიგრძე 1 მეტრის ნაცვლად გახდება 1 მეტრი და 20 სანტიმეტრი. ეს არის უხეში დაშვება და მხოლოდ მაგალითისთვის გითხარით.

თუმცა თქვენ ნახავთ რომ ნებისმიერი ნივთიერებისთვის შეგვიძლია გამოვთვალოთ რამდენად გაიზრდება მისი სიგრძე რა ტემპერატურაც არ უნდა მივანიჭოთ. შესაბამისად თუ გავაციებთ ნივთიერებას მისი სიგრძე შემოკლდება.

ცა

იანვარი 30, 2011 § დატოვე კომენტარი

დავიწყოთ თანავარსკვლავედებით. ანტიკურ ხანაში,ცაზე, პირველ რიგში თანავარსკვლავედები შეამჩნიეს და აღწერეს,რაც დაკავშირებული იყო მხოლოდ ყველაზე კაშკაშა ვასკვლავებთან, რომლებიც აღწერდნენ მითოლოგიურ პერსონაჟებს.

დღესდღეისობით თანავარსკვლავედები არის დიდი სიზუსტით აღწერილი რეგიონები ცაზე. ვიცით მათი მოძრაობის ტრაექტორია და ცნობილია მათში შემავალი ვარსკვლავებიც.უნდა ვიცოდეთ, რომ თანავარსკვლავედებში შემავალი ვარსკვლავები რომ ერთმანეთთან ახლოს არიან,მხოლოდ მოჩვენებითია. მაგალითად ქვემოთ მოცემულ მე-3 სურათზე ჩანს რომ დედამიწიდან შეიძლება ზოგი ვარსკვლავი ძალიან შორს, ზოგი კი- ახლოსაა, მაგრამ ისინი ჩანან თითქოს ერთად იყვნენ. ეს ყველა ვარსკვლავს ეხება, რომელსაც ვხედავთ ცაზე და შეიძლება უფრო კაშკაშა ვარსკვლავი უფრო შორს იყოს, ანუ სიკაშკაშე ნიშნავს სიახლოვეს არ არის სწორი. ვარსკვალვების აღნიშვნისას იყენებენ ბერძნულ სოებს(a, b, g), მათი სიკაშკაშის მიხედვით.

ვარსკვალვების სიკაშკაშის აღსანიშნავად იყენებენ ასეთ აღნისვნებს: პირველი სიდიდის,მეორე სიდიდის და ასე შემდეგ. მე-6 სიდიდის შემდგომ ვარსკვლავებს უკვე შეუიარაღებელი თვალით ვერ ვხედავთ.

სიკაშკაშის სიდიდე შეიძლება მინუს ნიშნებშიც კი გადავიდეს. ასევე აღსანიშნავია, რომ ეს სკალა ასახავს ჩვენგან,დედამიწიდან, ცაზე დანახული სხეულის სიკაშკაშეს და არა ნამდვილს. მაგალითად ამ სკალაზე მზე უფრო მარცხენა მხარესაა და შესაბამისად უფრო ნათელი ვიდრე ვარსკვლავი სირიუსი, მაგრამ ერთი და იგივე სიშორიდან სირიუსი ბევრად უფრო კაშკაშა ვარსკვლავია. ასევე გეტყვით, რომ სირიუსი ყველაზე კაშკაშა ვარსკვლავია ცაზე.

დედამიწა ბრუნავს ღერძის გარშემო და ამის გამო ცაზე ბრუნავენ ვარსკვლავები, თანავარსკვლავედები და სხვა. დედამიწის ეკვატორის სიბრტყეს ეწოდება ციური ეკვატორი. წარმოიდგინეთ, თუ ეკვატორზე დგახართ, მაშინ თქვენი ზენიტი ემთხვევა ციურ ეკვატორს და ამის გამო ვარსკვლავს თუ უყურებთ თქვენ ზემოთ ის ზუსტად თქვენ მოგყვებათ.

სურათი 5

სურათი 5

სურათ 6-ზე ჩანს ვარსკვლავების წრიული მოძრაობა თუ გავიხედავთ ჩრდილოეთით.

სურათი 6

სურათი 6

ახლა შევხედოთ სურათ 7-ს და 8-ს. ვხედავთ თუ როგორ იქცევა ბზრიალა დედამიწის გრავიტაციის გამო. ის ბრუნავს ღერძის გარშემო და ასევე თავისი ღერძი ბრუნავს რასაც ეწოდება პრეცესია. იგივე მოსდის დედამიწას მზის გრავიტაციის გამო.

სურათი 7

პრეცესიის პერიოდი დედამიწისთვის არის 26,000 წელიწადი. ანუ თუ ჩრდილოეთის ვიყურებით და ვხედავთ რაღაც ობიექტს, ის ნელ-ნელა იცვლება 26,000 წელიწადში ერთხელ.

 

სურათი 8

სწორედ ასეთი მოძრაობის გამო იცვლება თანავარსკვლავედის მდებარეობა 26,000 წელიწადში ერთხელ, რომელსაც ქვემოთ სურათზე ვხედავთ.წითელი ზოლი ის ტრაექტორიაა,რომელსაც დედამიწის ღერძი შემოწერს ციურ სფეროზე.

დაახლოებით 2100 წელს ეს თანავარსკვალვედი ყველაზე ახლოს იქნება ცის ჩრდილოეთ პოლუსთან.  რა თქმა უნდა განსაკუთრებული რამ ამ დრო არ მოხდება.:) დიდად არც სიკაშკაშე იცვლება,არც  სიახლოვე დედამიწასთან. დაახლოებით 12,000 წლის მანძილზე ჩრდილოეთით თუ გავიხედავთ, პოლუსი ყველაზე ახლოს იქნება ვარკვლავ ვეგა-სთან ლირას თანავარსკვლავედში .დედამიწის თავისი ღერძის გარშემო ტრიალი იწვევს ჩვენთვის კარგად ნაცნობ დღეღამის ცვლილებას. ასევე დედამიწა დაახლოებით 23,5 გრადუსითაა გადახრილი მზის სისტემის სიბრტყიდან, დედამიწის ორბიტიდან, რაც მოქმედებს სეზონებზე. ჩვენი 4 სეზონი გამოწვეულია მხოლოდ და მხოლოდ დედამიწის გადახრილობით.

როდესაც დედამიწის ჩრდილოეთით ზაფხულია, ამდროს სამხრეთით ზამთარია და პირიქით. დედამიწა მზის გარშემო ელიფსზე ბრუნავს და ხან უახლოვდება მას ხან შორდება, მაგრამ მცირედად და ამას კლიმატზე დიდი გავლენა არ აქვს. მეტიც, ჩვენთან ზამთარში მით უმეტეს იანვარში დედამიწა ყველაზე ახლოსაა მზესთან

ასევე განვიხილოთ, როგორ ჩანან ჩვენი მზის სისტემის პლანეტები ცაზე.დედამიწამდე პლანეტები, ვენერა და მერკური მზის გამო არ ჩანან ცაზე, მხოლოდ მზის ამოსვლის ან ჩასვლის დროს შეიძლება მათი დანახვა. დედამიწის შემდგომი პლანეტების დანახვა ტელესკობით შესაძლებელია. ისინი მოძრაობენ აღმოსავლეთისკენ და თითქოს “უცნაური ტრაექტორიით, როგორც ქვემოთ ნახავთ სურათზე.

მარსის ტრაექტორია ცაზე

გამოვყოთ ასტრონომიული გავლენები კლიმატზე:

 1. დედამიწის ორბიტის ცვლილება მზის გარშემო დაახლოებით 100,000 წელიწადში ერთხელ
 2. პრეცესია 26,000 წელიწადში ერთხელ
 3. დედამიწის დახრილობა

ყველა ეს ცვლილება შეიძლება იწვევდეს გლობალურ კლიმატურ ცვლილებებს, როგორიცაა გამყინვარებები.  მაგალითად გიფიქრიათ რა კლიმატი გვექნებოდა დედამიწა 23,5-ის მაგივრად 90 გრადუსით რომ ყოფილიყო გადახრილი?

ანეკდოტები ფიზიკოსებსა და მეცნიერებზე :)

იანვარი 20, 2011 § დატოვე კომენტარი

რომ არა ის, ისევ ნიუტონი იქნებოდა ეხლა მაგარი :)

 

თავდაპირველად დავიწყოთ ანეკდოტებით :)

 1. სტუდენტი დაინახავს აინშტაინს მატარებელში და ეკითხება: უკაცრავად ბატონო, ნიუ იორკი ჩერდება ამ მატარებელთან?
 2. რა განსხვავებაა ინჟინერს, მათემატიკოსსა და ფიზიკოსს შორის?
  თუ  ინჟინერი შევა ოთახში და დაინახავს, რომ ცეცხლი უკიდია შუაში იატაკს და წყლით სავსე ბოთლი დევს კუთხეში, აიღებს წყალს, მოასხავს და ჩააქრობს.                                                                                                                                                                       თუ ფიზიკოსი შევა და დაინახავს იგივე სიტუაციას, წყალს მოასხავს ცეცხლის გარშემო და დააკვირდება, როგორ ჩაქრება თავისით. თუ მათემატიკოსი შევა ოთახში და დაინახავს ცეცხლს ოთახის შუაში და წყალს კუთხეში, როცა კი დარწმუნდება, რომ ეს ამოცანა ამოხსნადია გაიხურავს კარებს და გატრიალდებს.
 3. ფიზიკოსს, კომპიუტერის მეცნიერს და მათემატიკოსს დაევალათ გამოეთვალათ რამდენია 2+2… ფიზიკოსი ააგებს მოდელებს რთულ კონსტრუქციებს ლაბორატორიაში, შემდეგ ჩაატარებს ურთულეს გამოთვლებს და მიიღებს 3,999998 და ამბობს, რომ გაზომვების დროს რა თქმა უნდა ცდომილებები იქნებოდა… კომპიუტერული მეცნიერების პროფესორი დაწერს 37 გვერდიან პროგრამას c++-ზე, რომლითაც გამოითვლის 4,000002  და თან ურთავს, რომ ორიბით სისტემაში გადასვლისას და შემდეგ ისევ უკან, შესაძლოა გამოთვლები აირია… მათემატიკოსი ჩაეფლობა თავის წიგნებსა და რვეულებში, წერს და ითვლის ურთულეს ამოცანებს და განტოლებებს და 2 წლის შემდეგ დაამტკიცებს რომ მოცემულ ამოცანას აქვს მხოლოდ ერთი ამონახსნი და ის გამოთვლადია.
 4. ფიზიკოსი, ქიმიკოსი და ბიოლოგისტი მისეირნობენ გზაზე და დაინახავენ ფერმერს, რომელიც ქათამს ჩასქერს და მოსთქვამს. პროფესორები მივლენ და იკითხავენ თუ რა ხდება. როგორც აღმოჩნდა ქათამი ავად იყო და ფერმერიც დახმარებას სთხოვს მათ,როდესაც გაიგებს მათი პროფესორობის ამბავს. ბიოლოგისტი აიყვანს ქათამს, შეამოწმებს ბუმბულებს, ნისკარტს და ასე შემდეგ და მაინც იტყვის რომ ვერ განკურნავს. ქიმიკოსი აიღებს მისი სისხლის ანალიზსს და ასე შემდეგ და ისიც ამბობს,რომ ვერაფრით უშველის. ფიზიკოსი კი დააკვირდება ქათამს აყვანის და პირდაპირი შემოწმების გარეშე, და რვეულში ცოტა ანგარიშის შემდეგ დაასკვნის, რომ მას შეუძლია განკურნოს ქათამი, მაგრამ მისი გამოთვლები მხოლოდ მაშინ მუშაობს თუ ქათამი ვაკუუმშია და თანაც მრგვალი.
 5. ექსპერიმენტატორი მონაცემების აღების შემდეგ შევარდება თეორეტიკოსის ოთახში მონაცემთა ფურცლის ფრიალით. -ბატონო აი პირველადი მონაცემები ჩატარებული ექსპერიმენტიდან. -“ოო, ესე იგი აქ მრუდი ამოზნექილია?”. თეორეტიკოსი დახედავს ფოტოებს და გააგრძელებს: -“ზუსტად ეს შედეგი უნდა მიგვეღო კიდეც. ამის მიზეზი კი ისაა, რომ”… (და ის დაიწყებს დიდ ახნსა-განმარტებებს).. შუაში ექსპერიმნტატორი უცბათ შეაჩერებს და ეუბნება- “უკაცრავად ფოტო უკუღმად მომიციაო” – “აა, აქ ჩაზნექილობა გვაქვს?” სწორედ ამას მოველოდი და ეს შედეგი მართლაც კარგია. აი რატომ, ეხლავე აგიხნსნით…

ის თურმე ფიზიკოსია :)

 

ეს კიდევ ერთი ამბავი მეცნიერებზე :)

ბიოლოგი: მე ვსწავლობ ცხოვრების პრინციპებს.

ფსიქოლოგი: შენ ცხოვრების პრინციპები გაკონტროლებენ

ბიზნესმენი: ჩემ ბიზნესს აქვს ძალა აკონტროლოს ეკონომიკა

ეკონომისტი ეკონომიკას აქვს ძალა აკონტროლოს შენი ბიზნესი

ინჟინერი: ჩემი ფორმულები არის სამყაროს მოდელი

ფიზიკოსი: სამყარო არის ჩემი ფორმულების მოდელირება.

მათემატიკოსი: მე არ მადარდებს.

სხვებსაც შემოგთავაზებთ მალე. რთულია ამოარჩიო ისეთები, სხვებმაც, რომ გაიგონ :) არადა ბევრი კარგი ისტორია და ანეკდოტია, მხოლოდ ფიზიკოსი რომ მიხვდება :)

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with ფიზიკა at UchUniversity.

%d bloggers like this: