მოძრაობის,სიჩქარის ფარდობითბა

სექტემბერი 25, 2010 § დატოვე კომენტარი

ეს არ არის ფარდობიტობის თეორია, რომელიც ეკუთვნის აინშტაინს. ეს არის კლასიკური მექნიკის გაგებით ფარდობითობა, სადაც მოქმედებს გალილეის გარდაქმნები.


წარმოიდგინეთ ორი ათვლის სისტემა(0 და 0′).

დავუშვათ 0′ სისტემა 0-ს მიმართ მოძრაობს მუდმივი v სიჩქარით. რაღაც მოვლენა, რომელიც დავუშვათ მოხდა რაიმე კოორდინანტზე. მას აქვს შესაბამის სისტემებში კოორდინანტები:  O’: (t’.x’,y’,z’) O: (t,x,y,z)

დრო ორივე სისტემაში ერთნაირად გადის.

t=t’

მე-2 O’ სისტემაში რაღაც მოვლენის კოორდინანტი არის x’

O’—x’

პირველ O სისტემაში ამ მოვლენის კოორდინანტი მაშინ იქნება ამ x’-ს დამატებული ის მანძილი რაც მე-2 სისტემამ გაიარა. აქედან ჩანს რომ ორ სისტემაში ერთიდაიგივე მოვლენის მდებარეობა სხვადასხვაა.

O—x=x’+vt

ვთქვათ მე-2 სისტემაში სხეული არ მოძრაობს და სულ x’ კოორდინანტზე. ამ დროს სიჩქარე იქნება 0-ის ტოლი, რა თქმა უნდა.

V’=0

პირველ სისტემაში კი ამ სხეულის სიჩქარე იქნება იმ სიჩქარის ტოლი, რომლითაც მე-2 მოძრაობს პირველის მიმართ. ესე იგი ამ სხეულის სიჩქარე სხვადასხვაა სხვადასხვა ათვლის სისტემებში

V=Vt’

აჩქარება ორივე სისტემაში ერთნაირი იქნება რადგან სიჩქარის ცვლილება ორივეგან ერთნაირია. ჩვენ შემთხვევაში საქმე გვაქვს მუდმივ სიჩქარესთან ანუ მისი ცვლილება 0-ის ტოლია.

a=a’=0


ათვლის(0 და 0') სისტემები

Tagged: , , , , , ,

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading მოძრაობის,სიჩქარის ფარდობითბა at UchUniversity.

meta

%d bloggers like this: