ვექტორები-vectors

სექტემბერი 25, 2010 § 2 Comments

სკალარებს, მაგალითად ტემპერატურას, აქვთ მხოლოდ სიდიდე.აქვთ მხოლოდ რაიმე რიცხვითი სიდიდე. მაგალითად 5 გრადუს ცელსიუსი.

ვექტორებს,მაგალითად გადაადგილებას, აქვთ როგორც სიდიდე(რიცხვითი მნიშვნელობა)ასევე მიმართულება. მაგალითად 5 მეტრი დასავლეთით(ევროპისეკენ:). ამ მიმართულებების აღსანიშნავად გამოიყენება xyz კოორდინანტთა სისტემა.

ორი ვექტორი შეიძლება დაემატოს ერთმანეთს. ამისათვის პირველი ვექტორის დასასრულს უნდა “მივაბათ” მეორე ვექტორი და პირველის დასაწყისიდან მეორის დასასრულამდე შევაერთოთ.. ვექტორთა შეკრება აკმაყოპილებს კომუტატიურობის და ასოციაციურობის კანონებს.

ვექტორები შეიძლება წარმოვადგინოთ კომპონენტების სახით, მათი დაშლით,დაგეგმილებით X და Y ღერძებზე. ამისათვის ვექტორის თავიდან და ბოლოდან უნდა დავუშვათ პერპენდიკულარული წრფეები შესაბამის ღერძზე. კომპონენტების ფორმულებია: Ax=Acosa   Ay=Asina   სადაც a არის კუთზე ვექტორსა და დადებითი მიმართულების  X ღერძს შორის.

a და b ვექტორების ნამრავლი გამოითვლება ფორმულით ab=abcosf სადაც  f არის კუთხე მათ შორის

Tagged: ,

§ 2 Responses to ვექტორები-vectors

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading ვექტორები-vectors at UchUniversity.

meta

%d bloggers like this: